Κέντρο Ψυχολογίας & Προαγωγής της Υγείας «Live Well, Be Well»

Feel-Well-PsyhologiaBe Well - ΥγείαEat well - ΔιατροφήLive Well - Therapy

Τι είναι το Κέντρο «Live Well, Be Well»

Το Κέντρο Ψυχολογίας και Προαγωγή της Υγείας «Live Well, Be Well» στελεχώνεται από διακεκριμένους επιστήμονες που επιδεικνύουν μια συντονισμένη προσπάθεια για να προσφέρουν ερευνητικά, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά με διάφορες δραστηριότητες στον χώρο της Ψυχολογίας και της Διατροφής και της Ιατρικής.

Οι βασικές ειδικότητες που αποτελούν το κέντρο είναι ο Ψυχολόγος Υγείας και ο Κλινικός Διατροφολόγος που είναι αναπόσπαστο επιστημονικό δυναμικό της Συμπεριφορικής Ιατρικής.

H «Συμπεριφορική Ιατρική» αποτελεί ουσιαστικά ένα διεπιστημονικό πεδίο με εξειδικευμένες ειδικότητες που ασχολούνται με την ανάπτυξη γνώσεων και τεχνικών με στόχο να συμβάλλουν στην κατανόηση της σωματικής υγείας, στους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που δημιουργούν αλλά και θεραπεύουν την νόσο. Από πολύ νωρίς στην διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται η βασικότερη και η πιο σύγχρονη εξέλιξη στην ολιστική αντιμετώπιση των ιατρικών παθήσεων. (Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Η.Π.Α , 1978)

Πρωταρχικός στόχος του κέντρου και όλων των συνεργατών μας είναι ο καθένας με το δικό του επιστημονικό εργαλείο, ψυχολογικές τεχνικές ή διατροφικές συστάσεις, να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά και μ’ ανθρωπιά τον ασθενή και το πρόβλημά που τον απασχολεί, ν αντιμετωπίσουμε «νου και σώμα» σαν δύο παράγοντες που αλληλοεπιδρούν.

Περιήγηση του Κέντρου