ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με καρδιακά προβλήματα

Ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα

Οι ψυχολογικές επιδράσεις μιας χρόνιας νόσου είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που παρατηρείται στα λεγόμενα των ασθενών όταν περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο νιώθουν οτι η ασθένεια έχει καταβάλει την ζωή τους. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έδειξαν πως συχνά μια χρόνια ασθένε...

Διαβάστε περισσότερα